ከእኽላስ ፍሬዎች መካከል
    face
  •   
  •  
ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ከእኽላስ ፍሬዎች መካከል

1-የሥራዎች ተቀባይነት፦ ይህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ሲሆን፣እኽላስ ሥራዎች አላህ ﷻ ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖራቸው መሟላት ያለበት ዋነኛው መስፈርት (ሸርጥ) ነው። ነቢዩ ﷺ ይህን በማስመልከት እንዲህ ብለዋል፦ ‹‹አላህ ﷻ ከሥራ ለርሱ ብቻ ተብሎ በፍጹምነት (በእኽላስ) የተሰራውንና የርሱ ፊት የታለመበትን ብቻ እንጂ አይቀበልም።›› (በነሳኢ የተዘገበ)

2-እገዛና ስኬት፦ በተጨማሪም ነቢዩﷺ እንዲህ ብለዋል፦ ‹‹አላህ ﷻ ይህችን ኡምማ የሚያግዘው በደካሞቿ፣በዱዓቸው፣በሶላቶቻቸውና በፍጹምነታቸው (በእኽላሳቸው) ነው።›› (በነሳኢ የተዘገበ)

እብኑ ዑመር እንዲህ ብለዋል፦ አላህ ﷻ አንዲቷን ሱጁድና የአንዲት ድርሃም ምጽዋት ከኔ መቀበሉን ባውቅ ኖሮ፣ርቆ ከሚገኝ ነገር ሁሉ ከሞት ይበልጥ ለኔ የተወደደ ባልኖረ ነበር። አላህ ከማን እንደሚቀበል ታውቃለህን? ‹‹አላህ የሚቀበለው እኮ ከጥንቁቁቹ ብቻ ነው።›› [አልማኢዳህ፡27]

3-የልቦና ሰላምና ከበሽታዎች ነጻ መሆን፦ ይህ እንደ ጥላቻ፣ክህደት፣እምነት ማጉደልና ምቀኝነት ካሉ የውስጥ ደዌዎች ነጻ መሆን ማለት ነው። የአላህ መልክተኛ ﷺ በመሰናበቻው ሐጅ ላይ እንዲህ ብለዋል፦ ‹‹በሦስት ነገሮች እስከተካነ ድረስ የሙስሊም ልብ በክህደትና በመናፍቅነት በሽታ አይጠቃም እነሱም፦ ሥራን ለአላህ ብቻ ፍጹም ማድረግ፣ሙስሊም መሪዎችን መምከር፣የሙስሊሞችን ኅብረት (ጀማዓቸውን) አጥብቆ መያዝ ሲሆኑ፣ጥሪው ከጀርባቸው ያሉትንም ያጠቃልላል።›› (በትርምዚ የተዘገበ)

4-ዓለማዊ ሥራን ከመንፈሳዊ በጎ ሥራ ጋር ማጣመር ፦ ነቢዩﷺ እንዲህ ብለዋል፦ ‹‹አንዳችሁ (ከሚስቱ ጋር) ግብረ ሥጋ መፈጸሙ ምጽዋት (ሶደቃ) ነው›› ሲሉ፣የአላህ መልክተኛ ሆይ! አንዳችን የራሱን ሥጋዊ ፍላጎት በማርካቱ ምንዳ ያገኝበታል ማለት ነው?! ብለው ጠየቋቸው። ‹‹ሐራም በሆነ ግንኙነት ያን ፈጽሞ ቢሆን ኖሮ ኃጢኣቱን ይሸከም የለምን?! እንደዚያው ሁሉ ሐላል በሆነ ግንኙነት በመርካቱ ምንዳ ያገኝበታል።›› አሉ። (በሙስሊም የተዘገበ)

5-ሰይጣናዊ ሀሳቦችን፣ክፉና ጎትጓች ግምቶችን ማበረር፦ አላህ ﷻ ከእዝነቱ ጎራ ሲያባርረውና ከቸርነቱ ሲያርቀው ሰይጣንን አስመልክቶ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹(ኢብሊስ) አለ፦ ጌታዬ ሆይ! እኔን በማጥመምህ ይኹንብኝ ለነርሱ በምድር ላይ (ኀጢአትን) እሸልምላቸዋለሁ፤መላቸውን አጠማቸውም አለሁ፤ከነርሱ ፍጹሞቹ ባሮችህ ብቻ ሲቀሩ።›› [አልሒጅር፡39-40]

በአካሉ ከዱንያ የራቀ ብዙ ሰው በልቡ እውስጧ እየዳከረ ሊሆን ይችላል፤በአካሉ በውስጧ የሚገኝ ብዙ ሰው ደግሞ በልቡ ከርሷ ጋር የተቆራረጠ ሊሆን ሲችል ይኸኛው ከሁለቱ በጣም አስተዋዩ ነው።

6-ችግሮችንና መከራዎችን ማስወገድ፦ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በቡኻሪና ሙስሊም በተዘገው ሐዲሥ ውስጥ የሰፈረውና ዋሻ ውስጥ ለማደር ተገደው የዋሻው አፍ የተዘጋባቸው የሦስቱ ሰዎች ታሪክ ነው።

7-ከፈተናዎች አደጋ ነጻ መሆንና መዳን፦ በዚህ ረገድ የነቢዩ ዩሱፍ u ገጠመኝ ሁሌም ይጠቀሳል። ይህንኑ በማስመልከት አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹በርሱም በእርግጥ አሰበች፤በርሷም አሰበ፤የጌታውን ማስረጃ ባላዬ ኖሮ፣(የተፈጥሮ ፍላጎቱን ባረካ ነበር)፤እንደዚሁ መጥፎ ነገርንና ኀጢአትን ከርሱ ላይ ልንመልስለት (አስረጃችንን አሳየነው)፤እርሱ ከተመረጡት ባሮቻችን ነውና።›› [ዩሱፍ፡24]

ብዙውን ትንሽ ሥራ ንይያ ትልቀ ሲያደርገው፣ብዙውን ትልቅ ሥራ ንይያ ትንሽ ያደርገዋል።

እብን አልሙባረክ

8-የሥራ መጠን አነስተኛ ቢሆን እንኳ ምንዳን ማግኘት። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹በነዚያም ልትጭናቸው በመጡህ ጊዜ፣በርሱ ላይ የምጭናችሁ (አጋሰስ) አላገኝም ያልካቸው ስትኾን፣የሚያወጡት ገንዘብ ባለማግኘታቸው ለማዘናቸው ዓይኖቻቸው እንባን እያፈሰሱ በዞሩት ላይ (የወቀሳ መንገድ የለባቸውም)።›› [አልተውባህ፡92]

ነቢዩ ﷺ ይህን አስመልክተው እንዲህ ብለዋል፦ ‹‹ሰማእትነትን (ሸሃዳን) ለማግኘት በፍጹም ልቦና አላህን የለመነን ሰው፣በመኝታው ላይ እያለ ቢሞት እንኳ አላህ ከሰማእታት ደረጃዎች ያደርሰዋል።›› (በሙስሊም የተዘገበ)

መጥፎ ሥራዎችህን እንደምትደብቅ ሁሉ መልካም ሥራዎችህንም (ከታይታ) ደብቅ።

አቡ ሃዝም አልመዲኒይ

9-ጀነት መግባት። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹ትሠሩትም የነበራችሁትን እንጂ ሌላን አትመነዱም።›› [አልሷፍፋት፡39]

በተጨማሪም አላህﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹ግን ምርጥ የኾኑት የአላህ ባሮች (ቅጣትን አይቀምሱም)። እነዚያ ለነርሱ የታወቀ ሲሳይ አልላቸው። ፍራፍሬዎች፣(አሏቸው)፤እነርሱም የተከበሩ ናቸው፤በድሎት ገነቶች ውስጥ። ፊት ለፊት የሚተያዩ ሲኾኑ፣በአልጋዎች ላይ፣(ይንፈላሰሳሉ)። ከሚመነጭ ወይን ጠጅ በያዘ ብርጭቆ በነርሱ ላይ ይዝዞርባቸዋል። ነጭ፣ለጠጪዎች ጣፋጭ ከኾነች፤በርሷ ውስጥም ምታት የሌለባትም፤እነርሱም ከርሷ የሚሰክሩ አይደሉም። እነርሱም ዘንድ ዓይናቸውን (በባሎቻቸው ላይ) አሳጣሪዎች የኾኑ ዓይናማዎች አልሉ፤እነርሱ ልክ የተሸፈነ (የሰጎን) ዕንቁላል ይመስላሉ።›› [አልሷፍፋት፡40-49]

ይህ ከእኽላስ ፍሬዎች እጅግ የላቀው ነው።

   
Subscibe