‹‹ላ እላሀ እልላሏህ›› በአማኙ ላይ የሚኖረው አሻራ ፦ ዕባዳዎች በልብ ላይ የሚያሳርፉት አሻራ
    face
  •   
  •  
ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ . .
   
Subscibe