የአምላክ ትርጉም
    face
  •   
  •  
ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ . .

   
Subscibe