አላህ ንጉሡ ነጋሢው እውነተኛው ገዥ . .
    face
  •   
  •  
ወራሹ አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

አላህ ንጉሡ ነጋሢው እውነተኛው ገዥ

እርሱ ንጉሡ አላህ ነው . . ‹‹ንጉሡ፤ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣›› [አልሐሽር፡23]

‹‹ንጉሡ ነጋሢው›› . . ንግሥና ሁሉ የርሱ የሆነ፣ኃያልነት፣ኩሩነት፣አስገዳጅነት፣አንበርካኪነትና የበላይ አቀነባባሪነት በሆኑ፣በእውነተኛ ንጉሥነት ባሕርያት የሚገለጽ ብቸናው ንጉሥ፣በመፍጠርም ሆነ በትእዛዛቱ ፍጹማዊ ሥልጣን ያለው፣በሰማያትና በምድር ያሉት ሁሉ ባሮቹና ተገዥዎቹ ለመሆን የሚገደዱ።

‹‹ንጉሡ›› . . የኃያልነትና የኩራት ባለቤት፣የባሮቹን ጉዳዮች የሚያስተናብርና የሚያቀናብር፣እነርሱ ተገዳጅ ተገዥዎቹና ታዛዦቹ ሲሆኑ እርሱ ጌታቸውና ፍጹማዊ ባለቤታቸው የሆነ።

ማንኛውም ንጉሥና መሪ የርሱ ባሮችና አገልጋዮች የሆኑ የፍጹማዊ ንግሥና ባለቤት፣በሰማያትም ሆነ በምድር ያለው ትሩፋት ሁሉ የርሱ በረከትና የርሱ ጸጋ ብቻ የሆነ። ‹‹በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው፤›› [አልበቀራህ፡225]

‹‹ንጉሡ›› . . ያለ ገደብ የሚሰጥ፤ባሮቹን በስጦታው የሚያጥለቀልቅ፣ልገሳና ችሮታው ከርሱ ምንም የማይቀንስ፣አንዱ ጉዳይ ከሌላው ጉዳይ የማያውከው። ሐዲሥ አልቁድሲ ውስጥ የሚከተለውን እናገኛለን፦ ‹‹ . . ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁም ሆኑ ጅኖቻችሁ፣ከመካከላችሁ እጅግ የከፋ ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ ከግዛቴ ቅንጣት አትቀንሱም፡፡ አገልጋዮቼ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁና ጅኖቻችሁ፣በአንድ አደባባይና ሥፍራ ሆነው ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ብሰጥ መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ የምታጎድለውን ያህል እንኳ እኔ ዘንድ ካለው ላይ አይጎድልብኝም . . ›› (በሙስሊም የተዘገበ)

‹‹ንጉሡ›› . . ንግሥናን ለሚሻው ይሰጣል። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹(ሙሐመድ ሆይ!) በል ፦ የንግሥና ባለቤት የኾንክ አላህ ሆይ! ለምትሻው ሰው ንግሥናን ትሰጣለህ፤ከምትሻውም ሰው ንግሥናን ትገፍፋለህ፤የምትሻውንም ሰው ታልቃለህ፤የምትሻውንም ሰው ታዋርዳለህ። መልካም ነገር ሁሉ በእጅህ ነው፤አንተ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነህና።›› [ኣል ዒምራን፡26]

‹‹ንጉሡ›› . . የፍጥረታቱ ባለቤት፣በዱንያም በኣኽራም እንዳሻው የማድረግና የማዘዝ መብት ያለው። ስለዚህም እርሱን ይከጅሉ፤እርሱን ይማጸኑ፤በዱዓእ፣በልመና እና በውትወታ እርሱ ዘንድ ያለውን ይቀላወጡ።

እርሱ ንጉሡ ነጋሢው እውነተኛው ገዥ አላህ ነው . .

   
Subscibe