ሁሉን ቻይ አኑዋሪው . .
    face
  •   
  •  
ይቅር ባይ ምሕረተ ብዙው፣አብዝቶ የሚምር አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ሁሉን ቻይ አኑዋሪው . .

እርሱ ሁሉን ቻይ አኑዋሪው አላህ ነው . . ‹‹አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ [ቀልቦ የሚያኖር] ነው።›› [አልኒሳእ፡85]

‹‹ሁሉን ቻይ አኑዋሪው›› . . ለፍጥረታቱ ሁሉ ቀለባቸውን የሚያደርስላቸው። የሚያኖራቸውንና የሚኖሩበትን ያመቻቸላቸው። ርሃብና ጥማታቸውን የሚያስወግድላቸው። የተድላ ሕይወት እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው። ሁሉን ቻይ አኑዋሪና ቀላቢ አምላክ።

‹‹ሁሉን ቻይ አኑዋሪው›› . . ወደ እያንዳንዱ ሕያው ፍጡር ቀለቡን የሚያደርስ። ለፍጥረታቱ ሲሳይን በመዘርጋት በጥበቡና በሻው መንገድ የሚያዳርሳቸው መጋቢ አምላክ።

‹‹ሁሉን ቻይ አኑዋሪው›› . . ልቦችን በዕውቀትና በጥበብ ዓይነቶች በመቀለብ መንፈስን ሕያው የሚያደርግና ለነፍስ እርካታን የሚያጎናጽፍ።

የፍጥረታትህን ጉዳዮች ሁሉ የምታቀነባብረው፣የዱንያና የኣኽራ ሕይወታቸው አስተናባሪ የሆንከው አላህ ሆይ! . . ጥበቃህን፣ይቅርታህንና ምህሕረትህን እንለምነሃለን። ‹‹አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ [ቀልቦ የሚያኖር] ነው።›› [አልኒሳእ፡85]

እርሱ ሁሉን ቻይ አኑዋሪው አላህ ነው . .

   
Subscibe