የበላይ አሸናፊው አላህ . .
    face
  •   
  •  
ችሮታ ሰፊው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

የበላይ አሸናፊው አላህ . .

እርሱ የበላይ አሸናፊው አላህ ነው . . ሰዎችና አጋነንትን የሚያንበረክክ የበላይ አሸናፊ ፦ ‹‹እርሱም ከባሮቹ በላይ ሲኾን አሸናፊ ነው፤እርሱም ጥበበኛው፣ውስጠ ዐዋቂው ነው።›› [አልአንዓም፡18]

‹‹የበላይ አሸናፊ›› . . በልዕልናውና በዕውቀቱ ከባቢነት፣በአቀነባሪነቱ፣ስለነርሱ ባለው ዕውቀቱና በኃያልነቱ ፍጥረታቱን አንበርክኳል። በዚህ ገደብ የለሽ ግዙፍ ዩኒቨርስ ውስጥ ከርሱ ፈቃድና ከዕውቀቱ ውጭ የሚሆን ምንም ነገር የለም።

‹‹የበላይ አሸናፊ›› . . እምቢተኞችንና ትእቢተኞችን በታላላቅ ማስረጃዎች ዝም አስኝቶ፣አምላክነት ጌትነት መልካም ስሞችና የመጠቁ ባሕርያት ተገቢው መሆናቸውን ያረጋገጠላቸው የበላይ አሸናፊ።

‹‹አንበርካኪው አሸናፊ›› . . ማንኛውንም ነገር ያንበረከከ የበላይ አሸናፊ፣ፍጥረታት ሁሉ ለኃያልነቱና ለምሉእ ብቃቱ ተዋርደው የተገዙለት።

‹‹የበላይ አሸናፊ›› . . ግፈኞችን፣አምባገነኖችንና እብሪተኞችን አንበርክኮና አንኮታክቶ የሚያዋርድ። ‹‹አንድ አሸናፊ ለኾነው አላህም (ፍጡራን ሁሉ) የሚገለጹበትን ቀን (አስታውስ)።›› [ኢብራሂም፡48]

‹‹የበላይ አሸናፊ›› . . ፈቃዱና ፍላጎቱ ከፍጥረታቱ መካከል የቱንም ያህል ኃያል ቢሆን ማንም የማያስቀረውና ተፈጸሚነት ያለው። እጹብ ድንቅ የሆነ ሥራውን የፈለገውን ያህል ቢራቀቁ ሊደርሱበት የማይችሉ። ማንም አንደበተ ርቱእ የጥበቡን ምጥቀትና ውበት መግለጽ የሚሳነው የበላይ አሸናፊ።

እርሱ የበላይ አሸናፊው አላህ ነው . .

   
Subscibe