በጣም ቅርቡ አላህ . .
    face
  •   
  •  
አላህ ሰሚው ተመልካቹ ነው . .

Icreasefontsize decreasefontsize

በጣም ቅርቡ አላህ . .

እርሱ በጣም ቅርብ የሆነው አላህ ነው . .

ለሚጠሩት ሁሉ ቅርብ የሆንከው ሆይ! . . ተስፋውን ለጣለበት ሁሉ ቅርብ የሆንከው ሆይ!

ለለመነው ሁሉ ቅርብ የሆንከው ሆይ! . . ከደም ስራችን ይበልጥ ለኛ ቅርብ የሆንከው ሆይ!

በአንተና በቃልህ መጽናናትን አድለን . . ‹‹ባሮቼም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ፣(እንዲህ በላቸው)፦ እኔ ቅርብ ነኝ፤›› [አልበቀራህ፡186]

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . በልዕልናው ልቆ በዕውቀቱና በተመልካችነቱ ቅርብ ነው።

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . ለለመነው ይሰጣል፤ይራራል፤ችግርን ያስወግዳል፣ለጨነቀውና ለጠበበው ሰው ምላሽ ይሰጣል።

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . በዕውቀቱ፣በውስጠ ዐዋቂነቱ፣በተቆጣጣሪነቱ፣በእይታውና ሁሉን ከባቢ በሆነው መረጃው ለእያንዳንዱ ፍጡር በጣም የቀረበ።

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . ተጸጽቶ ወደርሱ ለተመለሰና በርሱ ለተንጠለጠለ በጣም ቅርብ ነው። ኃጢአትን ይምራል፣ ተውበትን ይቀበላል።

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . ባሪያው ወደርሱ ይዞ የቀረበውን ይቀበላል፤ባሪያው ከርሱ ባለው ቅርበት ልክ ወደ ባሪያው ይቀርባል።

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . የባሮቹን ሁኔታ ከማንም ይበልጥ በቅርበት የሚያውቅ፣በዕውቀቱና በከባቢነቱ በጣም የቀረባቸው፣ምንም ነገር ከርሱ የማይሰወር።

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . በእዝነተ ረቂቅነቱ፣በጥበቃው፣በእርዳታውና በእገዛው ቅርብ የሆነ፣ቅርበቱ በተለይ ለትጉሃን ወዳጆቹ ልዩ የሆነ።

‹‹በጣም ቅርቡ›› . . ባሮቹ መመለሻቸውን ወደርሱ የሚያደርጉ በጣም ቅርብ። ‹‹ከናንተ ይልቅ ወደርሱ የቀረብን ነን።›› [አልዋቂዓህ፡85]

‹‹ቅርቡ›› . . ነፍስ በርሱ ቅርበት የምትጽናና፣በርሱ ውዳሴም የምትርገፈገፍ።

‹‹እርሱ ቅርቡ አላህ ነው . .

   
Subscibe