ወዳዱ አላህ . .
    face
  •   
  •  
የሠላም ባለቤቱ አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ወዳዱ አላህ . .

እርሱ ወዳዱ አላህ ነው . . ‹‹እርሱም ምሕረተ ብዙ ወዳድ፣ነው።››[አልቡሩጅ፡14]

አላህ ባሮቹን ወዳድ ነው . . ይወዳቸዋል፤ያቀርባቸዋል፤ያስወድዳቸዋል፤በጎ ሥራቸውን ከነርሱ ወዶ ይቀበላል . . ‹‹የሚወዳቸውንና የሚወዱትን።›› [አልማኢዳህ፡54]

አላህ ሰዎች ይወዷቸው ዘንድ ተወዳጆች ስለሚያደርጋቸው፣በሰዎች ዘንድ ተወዳጅነትንና ተቀባይነትን ያገኛሉ።

‹‹በጣም ወዳዱ›› . . ነቢዮቹን፣መልእክተኞቹንና ተከታዮቻቸውንም የሚወድና የሚወዱት፤ከምንም በላይ እነርሱ ዘንድ ተወዳጅ የሆነ፣ልቦቻቸው በርሱ ፍቅር የተሞላ፣ምላሶቻቸው በርሱ ውዳሴ የሚርገበገቡ፣ውስጣቸው በሁሉም ገጽታ በርሱ ፍቅር ለርሱ ፍጹም በመሆንና ወደርሱ በመማለስ የተጠመደ።

‹‹በጣም ወዳዱ›› . . በጣም ቅርቡና ለባሮቹ በጎ በጎውን የሚወድ በጣም ወዳዱ ነው።

‹‹በጣም ወዳዱ›› . . ባሮቹ ይወዱታል፤ከርሱ ጋር መገናኘትንም ይናፍቃሉ። በነቢዩﷺ ሐዲሥ ውስጥ የሚከተለውን እናገኛለን፦ ‹‹አላህን መገናኘት የወደደን ሰው አላህ ከርሱ ጋር መገናኘትን ይወዳል።›› (በቡኻሪ የተዘገበ)

‹‹በጣም ወዳዱ›› . . ልቦናህን እንድታጠራ፣ከጥላቻና ከቅያሜ እንድታጸዳው፣የጥላቻን ቆሻሻ በፍቅር ውሃ እንድታጥብ፣የቅናትና የምቀኝነትን እሳት በፍቅርና በውዴታ በረዶ እንዲታጠፋ ያዘሃል።

እርሱ በጣም ወዳዱ አላህ ነው . .

   
Subscibe