ወራሹ አላህ . .
    face
  •   
  •  
ተመስጋኙ አላህ  . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ወራሹ አላህ . .

እርሱ ወራሹ አላህ ነው . . ‹‹እኛም ሕያው የምናደርግና የምንገድል እኛው ብቻ ነን፤እኛም (ፍጡርን ሁሉ) የምንወርስ (ቀሪ) ነን።›› [አልሒጅር፡23]

‹‹ወራሹ›› . . ምድርንና በርሷ ላይ ያለውን ሁሉ የሚወርስ፣ከርሱ ﷻ በስተቀር ማንምና ምንም ቀሪ የማይኖር።

‹‹ወራሹ›› . . ግዛቱና ገዥነቱ ፍጹማዊ በመሆኑ ከፍጥረታቱ በኋላ ቀሪ የሆነ። ግፈኞችን፣እብሪተኞችንና አጥፊዎችን፣የሁሉም መመለሻ ወደርሱ ብቻ መሆኑንና ቀሪ ወራሽ እርሱ ብቻ መሆኑን በመንገር የሚያስጠነቅቅ እውነተኛው ወራሽ።

‹‹ወራሹ›› . . ገንዘብና ዕድሜ ተመላሽ የተውሶ ዕቃ በመሆናቸውና መመለሻው ወደ ወራሹ አላህ ﷻ ብቻ በመሆኑ፣በርሱ መንገድ ይለግሱ ዘንድ ባሮቹን የሚያበረታታ።

‹‹ወራሹ›› . . የጸጋዎች ሁሉ መነሻና መድረሻ እርሱ ብቻ በመሆኑ፣ምስጋና ቢስ እንዳይሆኑ ባሮቹን የሚያስጠነቅቅ ወራሽ ጌታ።

‹‹ወራሹ›› . . መሬትንና በላይዋ ያሉትን ሁሉ የሚወርስ። ሁሉም ሟችና አላፊ ሲሆን እርሱ ብቻ ቀሪና ወራሽ ነው። ‹‹እኛም (ከነሱ) ወራሾች ነበርን።›› [አልቀሶስ፡58]

እርሱ ወራሹ አላህ ነው . .

   
Subscibe