ችሮታ ሰፊው አላህ . .
    face
  •   
  •  
አመስጋኙ አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ችሮታ ሰፊው አላህ . .

እርሱ ችሮታ ሰፊው አላህ ነው . . ‹‹አላህ ችሮታው ሰፊ ዐዋቂ ነውና።›› [አልበቀራህ፡115]

‹‹ችሮታ ሰፊው›› . . የተጠየቀውንና የተለመነውን ሁሉ ለመስጠት ብቁ የሆነ በጣም ቸር ነው።

‹‹ችሮታ ሰፊው›› . . በባሕርያቱ ምሉእ .. በስሞቹ ታላቅ፣ምስጋና እና ውዳሴው ገደብ የሌለው፣ኃያልነቱ፣ግዛቱ፣ሥልጣኑ፣ትሩፋቱ፣ቸርነቱና ደግነቱ የሰፋና እጅግ የገዘፈ ችሮታ ሰፊ።

‹‹ችሮታ ሰፊው›› . . በስጦታው፣በበቂነቱ፣በዕውቀቱ፣በከባቢነቱ፣በጥበቃውና በቅንብሩ ለፍጥረታቱ ሁሉ የሰፋ ነው።

‹‹ችሮታ ሰፊው›› . . ድምጾችን ሁሉ የሚሰማ፣ቋንቋዎች የማይምታቱበት ችሮታ ሰፊ።

‹‹ችሮታ ሰፊው›› . . ለባሮቹ እርሱን ማምለክን የገራላቸው፣ሃይማኖትን ቀላልና ምቹ ያደረገ፣ነገሮችን ያሰፋላቸው ችሮታ ሰፊ ጌታ።

እርሱ ችሮታ ሰፊው አላህ ነው . .

   
Subscibe