አሸናፊው አላህ . .
    face
  •   
  •  
ተመስጋኙ አላህ  . .

Icreasefontsize decreasefontsize

አሸናፊው አላህ . .

እርሱ አሸናፊው አላህ ﷻ ነው . . ‹‹አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው።›› [አልአንፋል፡67]

አሸናፊው ብርቱውና ድል አድራጊው አላህ።

የኃይለኞችና የብርቱዎች ሁሉ ኃይልና ብርታት የማይጎዳው፤ምንም የማይሳነው . . የኃያላን ሁሉ ድል አድራጊ ኃያል የሆነው አላህ ﷻ ላቀ።

‹‹አሸናፊው›› . . ፍጹማዊ አሸናፊት የርሱ ብቻ የሆነ፤ፍጥረታት ሁሉ ለርሱ የሚዋደቁለትና የሚንበረከኩለት፣ኃይለኛ ሁሉ እርሱ ፊት ተዋራጅ የሆነ።

‹‹አሸናፊው›› . . የኃይል አሸናፊነት፣የድል አድራጊነት አሸናፊነት፣የአይበገሬነት አሸናፊነት፣ሁሉም አሸናፊነት የርሱ ብቻ የሆነ። ፍጥረታት ሁሉ ፈጽሞ ሊጎዱት የማይችሉ፣ሁሉንም ያንበረከከ፣ሁሉም ለኃያልነቱ የተዋረደለት።

‹‹አሸናፊው›› . . አሸናፊነትን እርሱ ለሚሻው ሰው የሚሰጥ፣ከሻው ሰውም የሚነጥቅ፣ያሻውን ሰው የሚያዋርድና በጎው ሁሉ በርሱ እጅ የሆነ። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹ኃይል ሁሉ በሙሉ፣የአላህ ብቻ ነውና፤›› [ዩኑስ፡65]

በርሱና ከርሱ ብቻ ካልሆነ በስተቀር በዘር፣በማእረግ፣በሀብትም ሆነ በሌላ ምክንያት አሸናፊነት አይኖርም።

‹‹አሸናፊው›› . . ማንም ሰው ከርሱ በኩል ከሚሰጠው ውጭ አሸናፊነትን፣በርሱ ችሮታ እንጅ ኃይልን የማያገኝ። መጠበቅ የፈለገ ጥበቃን ከአላህ ይፈልግ፤አሸናፊነትን የሻ ሰውም ልቦናውን ወደ አላህ ይመልስ። ‹‹አሸናፊነትም ለአላህ፣ለመልክተኛውና ለምእምናን ነው፤›› [አልሙናፊቁን፡8]

እርሱ አሸናፊው አላህ ነው

   
Subscibe