በጣም ለጋሱ በጣም ቸሩ አላህ . .
    face
  •   
  •  
ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

በጣም ለጋሱ በጣም ቸሩ አላህ . .

እርሱ በጣም ለጋሱ በጣም ቸሩ አላህ ነው . .

የጸጋዎች ለጋሽ ሆይ! . . የተስፋዎች ለጋሽ አንተ ሆይ! . . የደግነት ለጋሽ አንተ ሆይ! . .

ወዶ መቀበልን ለግሰኝ . . ደህንነትን ለግሰኝ . . ተድላ ደስታና እዝነትን ለግሰኝ . .

በቸርነትህና በልገሳህ ጎብኘን፤አንተ የችሮታ የትሩፋት፣የደግነትና የልገሳ ባለቤት ነህና . . ‹‹(እነሱም ይላሉ)፦ ጌታችን ሆይ! ቅኑን መንገድ ከመራኸን በኋላ ልቦቻችንን አታዘንብልብን፤ከአንተ ዘንድ የኾነን ችሮታም ለኛ ስጠን፤አንተ በጣም ለጋስ ነህና ።›› [ኣል ዒምራን፡8],‹‹አላህ ቸር ነውና ቸርነትንና የላቀ ስነምግባርን ይወዳል፤ወራዳውን ይጠላል።›› (በትርምዚ የተዘገበ)

‹‹በጣም ለጋስ›› . . ለሻው ሰው ይለግሳል፤ያሻውን ሰውም ይከለክላል።

‹‹በጣም ቸር›› ቸርነቱና ስጦታው ገደብ የለውም፤ችሮታው ከርሱ በቀር አጋጅ የለውም። ለነገሮችም እንዲህ ይላል፦ ‹‹ኹን፤ወዲያውም ይኾናል።›› [አልበቀራህ፡117]

‹‹በጣም ለጋስ›› . . ቁሳዊ ሲሳይና ሕሊናዊ ሲሳይ ይለግሳል፤በችሮታውና በደግነቱ ይሰጣል።

ከልገሳዎቹ መካከል አላህ ለባሪያው አእምሮው ውስጥ የሚከፍትለት መልካም ሃሳቦች፣ጠቃሚ ግንዛቤዎች፣ዕውቀት፣ቅን መመሪያ፣ስኬታማነትና የዱዓው ተቀባይ መሆን . . ይገኙበታል። እነዚህና ሌሎቹም አላህ ﷻ ለብዙ ሰዎች የቸራቸው ሕሊናዊ ሲሳይ ናቸው።

‹‹በጣም ለጋስ›› . . በጣም ለጋስ ነውና ይሰጣል፣ይነሳል። ዝቅ ያደርጋል፣ከፍ ያደርጋል። ይቀጥላል፣ይቆርጣል። በጎው ሁሉ በርሱ እጅ ነው፤እርሱም በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው።

እርሱ በጣም ለጋሱ በጣም ቸሩ አላህ ነው . .

   
Subscibe