እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ አላህ . .
    face
  •   
  •  
ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን ጠባቂው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ አላህ . .

‹‹እጅግ በጣም ርኅሩሁ፣በጣም አዛኝ፣በጎ አድራጊ፣ቸር፣በጣም ለጋሽ፣ርኅሩህ፣ሰጪ›› እነዚህ ስሞች ትርጉማቸው ተቀራራቢ ሲሆን፣ሁሉም በእዝነት በርኅራሄ በቸርነትና በለጋስነት የሚገለጽ፣ቸርነትና ችሮታው የሰፋ፣ደግነቱ ጥበባዊ ውሳኔው በሚጠይቀው ሁኔታ መላውን ፍጥረተ ዓለም የሚያዳርስ መሆኑን ያመለክታሉ። እዝነቱና ርኅራሄው ሁሉን አቀፍ ቢሆንም፣የምእመናን አገልጋዮቹ እጣ ፈንታ ግን በተለይ ከፍተኛና የተሟላ ነው። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹ችሮታየም ነገሩን ሁሉ ሰፋች፤ለነዚያም ለሚጠነቀቁ፣ . . በእርግጥ እጽፋታለሁ።›› [አልአዕራፍ፡56] ጸጋዎችና በጎ ነገሮች ሁሉ የአላህ ﷻ ችሮታ፣የእዝነቱና የደግነቱ ውጤቶች ናቸው። የዱንያና የኣኽራ ትሩፋቶች ሁሉ ምንጭ የአላህ እዝነትና ችሮታው ነው።

እርሱ እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ አላህ ነው . .

በራሱ ላይ እዝነትን ጽፏል። እዝነቱ ከቁጣው ቀድሟል። እዝነቱና ችሮታው ለነገሮች ሁሉ የተዘረጋና ተደራሽ ነው . . ‹‹የአላህ ችሮታ ከበጎ አድራጊዎች ቅርብ ነውና።›› [አልአዕራፍ፡56]

‹‹እርሱ በጣም አዛኙ እጅግ በጣም ርኅሩሁ ነው›› እርሱ ከእናቶቻችን ይበልጥ ለኛ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። ረሱልﷺ ሕጸን ልጇን የምታጠባን እናት በማስመልከት እንዲህ ብለዋል፦ ‹‹ይህች ሴት ልጇን ወደ እሳት ትወረውራለች ብላችሁ ትገምታላችሁ?›› ሲሉን አለመወርወር እየቻለች አታደርገውም አልናቸው። ‹‹እንግዲያውስ ይህች ለልጇ ከምታዝነው ይበልጥ አላህ ለባሮቹ አዛኝ ነው።›› አሉ። (በቡኻሪ የተዘገበ)

‹‹እርሱ እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ ነው››

ለፍጥረታቱ ሁሉ ያዝናል፣ይራራላቸዋል፤ለምእመናን ባሮቹ ግን የተለየ እዝነትና ርኅራሄ አለው። ‹‹ለአማኞችም በጣም አዛኝ ነው።›› [አልአሕዛብ፡43]

‹‹እርሱ በጣም አዛኙ ነው›› . . ከእዝነቱና ከርኅራሄው መካከል ታላቁ ሙሐመድንﷺ ለዓለማት እዝነትና ለሰው ልጆች ሃይማኖታዊና ዓለማዊ ጥቅሞቻቸውን እውን ለማድረግ መሪ ብርሃን አድርጎ መላኩ አንዱ ነው።

‹‹እርሱ በጣም አዛኙ ነው›› . .እዝነቱንና ችሮታውን ከርሱ በስተቀር ማንም ሊያግደው፣ከርሱም በስተቀር ማንም ሊልከው አይችልም። ‹‹አላህ ለሰዎች ከችሮታ የሚከፍታት ለርሷ ምንም አጋጅ የላትም፤የሚያግደውም ከርሱ በኋላ ለርሱ ምንም ለቃቂ የለውም፤እርሱም አሸናፊው ጥበበኛው ነው።›› [ፋጢር፡2]

እነሆ እርሱ እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ አላህ ነው . .

   
Subscibe