ጸጸትን ተቀባዩ አላህ . .
    face
  •   
  •  
ሰጪው ነሺው አላህ።

Icreasefontsize decreasefontsize

ጸጸትን ተቀባዩ አላህ . .

እርሱ ጸጸትን ተቀባዩ አላህ ነው . . ‹‹አላህ እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ነውና።›› [አልተውባህ፡118]

‹‹ጸጸትን ተቀባይ›› . . በችሮታውና በደግነቱ ለባሮቹ ተጸጽቶ መመለስን (ተውበትን) የደነገገ፣ከዚህም አልፎ ክፉ ሥራን ወደ በጎ ሥራነት ለመቀየር ቃል የገባላቸው።

‹‹ጸጸትን ተቀባይ›› . . ባሮቹን በተውበታቸው ላይ እንዲጸኑ የሚያደርግ፣ግዴታቸውን ይወጡ ዘንድም የሚያግዛቸው።

‹‹ጸጸትን ተቀባይ›› . . በጥፋታቸው የሚጸጸቱ ሰዎችን ጸጸት የሚቀበል፤የኃጢአንን ኃጢአት የሚምር። ኃጢአትን እርግፍ አድርጎ በመተው ከልቡ ተጸጽቶ የተመለሰን ሰው ጸጸት አላህ ይቀበላል። ከልብ ወደርሱ መመለስንና ተውበትን ለነርሱ በመግራት፣ከዚያም ተውበታቸውን ተቀባይነት እንዲያገኝ በማድረግ ኃጢአቶቻቸውን በማበስ ጸጸትን ተቀባይ ነው።

‹‹ጸጸትን ተቀባይ›› . . ለባሮቹ ተውበት ማድረግን የገራላቸው፣በተውበት ላይ የሚያበረታታቸው፣በመሐሪነቱ የሚወዳጃቸው።

‹‹ጸጸትን ተቀባይ›› . . ከባሮቹ ጸጸትን የሚቀበል። በዚያ ላይ የሚያጸናቸው። ደረጃዎችን ከፍ የሚያደርግ።ኃጢአቶችን የሚያብስ ጌታ ግርማ ሞገሱ ላቀ።

እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አላህ ነው . .

   
Subscibe