ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ . .
    face
  •   
  •  
ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ. .

እርሱ በጣም ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ ነው . .

‹‹በጣም ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው›› . . ዕውቀቱ ግልጹንና ስውሩን፣በምስጢር የሚነገረውንና በይፋ የሚነገረውንም፣ግዴታዎችን፣ሊሆኑ የማይችሉትንና ሊሆኑ የሚችሉትንም ሁሉ፣የላይኛውን ዓለምና የታችኛውንም ዓለም፣ያለፈውን የአሁኑን እና መጪውንም ሁሉ ያካበበ፣ምንም ነገር ከርሱ የማይሰወር።

‹‹በጣም ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው›› ‹‹አላህ የሰዓቲቱ ዕውቀት እርሱ ዘንድ ብቻ ነው፤ዝናምንም ያወርዳል፤በማሕፀኖችም ውስጥ ያለን ሁሉ ያውቃል፤ማንኛይቱ ነፍስም፣በየትኛው ምድር እንደምትሞት አታውቅም፤አላህ ዐዋቂ፣ውስጠ ዐዋቂ ነው።›› [ሉቅማን፡34]

‹‹ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ›› ‹‹በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ ያውቃል፤የምትደብቁትንም፣የምትገልጡትንምያውቃል፤አላህም በልቦች ውስጥ ያለውን ሁሉ ዐዋቂ ነው።››[አልተጋቡን፡4]

እርሱ ነገሩን ሁሉ በዕውቀት ያካበበ ነው . . ‹‹አላህ ያ ሰባትን ሰማያት የፈጠረ ነው፤ ከምድርም መሰላቸውን፣(ፈጥሯል)፤በመካከላቸው ትእዛዙ ይወርዳል፤አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ መኾኑን አላህም በነገሩ ሁሉ በዕውቀት ያካበበ መኾኑን ታውቁ ዘንድ (ይህንን አሳወቃችሁ)።›› [አልጦላቅ፡12]

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል ፦ ‹‹አላህም በነገሩ ሁሉ በዕውቀት ያካበበ መኾኑን ታውቁ ዘንድ (ይህንን አሳወቃችሁ)።›› [አልጦላቅ፡12]

እርሱ በጣም ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ ነው . .

   
Subscibe