የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት አላህ . .
    face
  •   
  •  
አመስጋኙ አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት አላህ . .

እርሱ የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት አላህ ነው . .

‹‹የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት›› . . በሁሉም መልኩ ፍጹማዊ ልዕልና ያለው፣በእርሱነቱ ፍጹማዊ ልቅና፣በባሕርያቱ ፍጹማዊ ልቅና፣በአስገዳጅ አንበርካኪነቱ የልዕልና ባለቤት የሆነ ጌታ። ‹‹እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው።›› [አልበቀራህ፡255]

በዐርሹ ላይ ተደላድሏል፤በሁሉም የኃያልነት፣ የታላቅነት፣የግርማ ሞገስና የውበት ባሕርያት የሚገለጽ ፍጹማዊ ምሉእ አምላክ ሆኗል።

‹‹የሁሉ በላይ የላቀው›› . . ለርሱ ተገቢ ካልሆነ ነገር ሁሉ የላቀ፣ከእንከንና ከጉድለት ሁሉ የጠራ፣በእርሱነቱና በባሕርያቱ ከሁሉም በላይ የሆነ የልቅና ባለቤት።

እርሱ የሁሉ የበላይ፣የላቀው፣የልዕልና ባለቤት አላህ ነው . .

   
Subscibe