በትክክል ፈራጁ አላህ . .
    face
  •   
  •  
አንዱ ብቸኛው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

በትክክል ፈራጁ አላህ . .

እርሱ በትክክል ፈራጁ አላህ ነው . . ‹‹እርሱም በትክክል ፈራጁ፣ዐዋቂው ነው፤›› [ሰበእ፡26]

‹‹ከፋቹ፣በትክክል ፈራጁ›› . . እዝነቶቹንና በረከቶቹን የሚከፍትልን . . . ‹‹አላህ ለሰዎች ከችሮታ የሚከፍታት ለርሷ ምንም አጋጅ የላትም፤የሚያግደውም ከርሱ በኋላ ለርሱ ምንም ለቃቂ ለውም፤›› [ፋጢር፡2]

‹‹ከፋቹ፣በትክክል ፈራጁ›› . . በረከቶቹን ለኛና ለእናንተም የከፈተልን . . ከጸጋዎቹና ከስጦታዎቹ ያቋደሰን . . ይቅርታውንና ምሕረቱን የጨመረልን።

የተዘጉ ልቦችን በቅን መመሪያና በኢማን ቁልፎች የሚከፍት ከፋቹ አላህ።

‹‹ከፋቹ፣በትክክል ፈራጁ›› . . የእዝነትና የቸርነት በሮቹን በሰፊው የሚከፍት። በባሮቹ ላይ ጸጋና በረከቱን ደግሞ ደጋግሞ የሚያዘንብ። የዕውቀትና የጥበብ ብርሃንን አእምሯቸው ውስጥ የሚያፈነጥቅ። ልቦች በርሱ ያምኑ ዘንድ የቅን መመሪያ በሮቹን የሚከፍትላቸው።

‹‹በትክክል ፈራጁ›› . . በሸሪዓዊ ሕጎቹ፣በብያኔዎቹና በመቀጫዎቹ በባሮቹ መካከል የሚፈርድ። የጻድቃንን ዓይነ ሕሊና በጥበቡ የከፈተ። እርሱን ያውቁት ዘንድ ልቦቻቸውን ለርሱ ፍቅርና ለተውበት የከፈተላቸው፤ጸጋና ቸርነቱን በየዓይነቱ የዘረጋላቸው።

‹‹ከፋቹ፣በትክክል ፈራጁ›› . . የጭንቀትና የውጥረት ደመናን ከባሮቹ ላይ የሚገፍ። እፎይታና እርካታን የሚያስገኝላቸው። ከችግርና ከመከራ የሚያወጣቸው፣ጉዳትን የሚያስወግድ።

‹‹በትክክል ፈራጁ›› . . በመጪው የኣኽራ ሕይወት በባሮቹ መካከል በትክክል የሚፈርድ፣ምስጉኑ ፍትሐዊ አምላክ።

እርሱ በትክክል ፈራጁ አላህ ነው . .

   
Subscibe