ጥበበኛው አላህ . .
    face
  •   
  •  
በጣም ቅርቡ  አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ጥበበኛው አላህ . .

እርሱ ጥበበኛው አላህ ነው . . ‹‹አላህ ከፈራጆች ሁሉ ይበልጥ ፈራጅ አይደለምን?›› [አልቲን፡8]

‹‹ጥበበኛው›› ነገሮችን በተገቢ መንገዳቸው አሳምሮ የሚያቀናብር፣በዕውቀቱና በውሳኔው መሰረት በተገቢ ቦታቸው የሚያኖር።

‹‹ጥበበኛው›› ሸሪዓዎችን ለጥበባዊ ዓለማ የደነገገ፤ሕግጋትን ለጥበባዊ ዓለማ ያኖረ። ድንጋጌው በዓላማው፣በምስጢራቱ፣በዱንያዊና ኣኽራዊ ግቦቹ ፍጹማዊ ጥበብን ያዘለ ነው።

‹‹ጥበበኛው›› . . በፍጥረታቱና በትእዛዛቱ ውስጥ ጥበቡ የመጠቀ፣ምንም ነገር በከንቱ የማይፈጥር፣ሕጎቹን በከንቱ የማይደነግግ፣በዱንያም ሆነ በኣኽራ ፍርዱ የርሱ ብቻ የሆነ።

‹‹ጥበበኛው›› በውሳኔውና በብያኔው ጥበበኛ፣ድሃውን ድሃ በማድረግ ወይም አንድን ሰው በሽተኛና ደካማ በማድረግ ውሳኔው ጥበበኛ የሆነ፣ቅንብሩ እንከን የሌለበት፣ቃሎቹም ሆኑ ተግባራቱ ጉድለትም ሆነ ዝንፈት የሌለበት፣እርሱ ﷻ የረቀቀና የላቀ ጥበብ ባለቤት ነው።

‹‹ጥበበኛው›› ለባሮቹ ጥበብና ዕውቀትን፣አመዛዛኝነትንና መረጋጋትን፣ነገሮችን በተገቢና ትክክለኛ ቦታቸው የማኖር ብቃትን የሰጠ ጥበበኛ። አላህ ከጥበበኞች ሁሉ በላይ ጥበበኛ ነው። በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ከርሱ ፈቃድ ውጭ ምንም ነገር አይከሰትም። ሐላልና ሐራም አድራጊ እርሱ ብቻ ነው። ሕግ እርሱ የደነገገው ነው፤ሃይማኖት እርሱ ያዘዘውና እርሱ የከለከለው ነው። የርሱን ፍርድ የሚቀለብስ፣ውሳኔውን የሚሽር ማንም የለም።

‹‹ጥበበኛው›› ማንንም አይበድልም . . ባዘዘው በከለከለውና በተናገረው ሁሉ ፍትሐዊ ነው።

እርሱ ፈራጁ ጥበበኛው አላህ ነው . .

   
Subscibe