አላህ ተጠባባቂው በቂው . . .
    face
  •   
  •  
ውበቱ አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

አላህ ተጠባባቂው በቂው . . .

እርሱ ተጠባባቂው በቂው አላህ ነው . .

አላህ በፍጥረታቱ ላይ ተቆጣጣሪ መርማሪ ነው . . ከምንም ነገር በቂያቸው እርሱ ነው . . ‹‹አላህ ባሪያውን በቂ አይደለምን?››[አልዙመር፡36]

‹‹ተጠባባቂው መርማሪው›› . . ባሮቹን በጥልቀት የሚያውቅ፣በርሱ ላይ ለተማመኑትና እርሱን መጠጊያቸው ላደረጉት በቂያቸው የሆነ፣ለባሮቹ በትንሹና በትልቁ ሥራቸው በጥበቡና በዕውቀቱ መሰረት ዋጋቸውን የሚከፍል።

በቂያችን አላህ ነው፣እርሱም እጹብ ድንቁ ወደርየለሽ መጠጊያ ነው . . ሐስቡነልሏሁ ወንዕመል ወኪል . . ነቢዩ ኢብራሂም u ወደ እሳት ሲወረወሩ የደገሙትና እሳቱን ቅዝቃዜና ሰላም ያደረገላቸው፣የታላቁ ሙሐመድ ﷺ ባልደረቦችም ከጠላት ጋር ሲገጥሙ ያሉት ብሂል። ይህንኑ በማስመልከት አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹ሰዎች ለናንተ (ጦር) አከማችተዋልና ፍሩዋቸው›› [ኣል ዒምራን፡173]

‹‹በቂው›› . . ለሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ለባሮቹ በቂያቸው የሆነ። በተለይ ደግሞ በርሱ ለአመነና በርሱ ላይ ለተማመነ፣ሃይማኖታዊም ሆኑ ዓለማዊ ጉዳዮቹን ከርሱ ለሚያመነጭ ትጉህ አማኝ በቂው የሆነ ጌታ።

ሲባሉ መልሳቸው እንዲህ ነበር ፦ ‹‹በቂያችንም አላህ ነው፣ምን ያምርም መጠጊያ! ያሉ ናቸው። ከአላህም በኾነ ጸጋና ችሮታ ክፉ ነገር ያልነካቸው ኾነው ተመለሱ፤የአላህንም ውዴታ ተከተሉ፤›› [ኣል ዒምራን፡173-174] ,‹‹እርሱም ከተቆጣጣሪዎች ሁሉ ይበልጥ ፈጣን ነው።›› [አልአንዓም፡62]

‹‹ተጠባባቂው መርማሪው›› . . ባሮቹ የገለጡትንም ሆነ በውስጣቸው የደበቁትንም በዝርዝርና በፍጹምነት የሚያውቅ መርማሪው ጌታ። በቂያችን የሆንከው ጌታ ሆይ! ከሚያሳስበን ነገር አንተ በቂያችን ሁን፤ወደ ቅኑ መንገድም ምራን፤አንተ ቸር ነህና ደግ ደጉን ጨምርልን። ‹‹ተጠባባቂነትም በአላህ በቃ።›› [አልኒሳእ፡6]

እርሱ ተጠባባቂው በቂው አላህ ነው . .

   
Subscibe