ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን ጠባቂው አላህ . .
    face
  •   
  •  
ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን ጠባቂው አላህ . .

እርሱ ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን ጠባቂው አላህ ነው . . ‹‹እርሱ አላህ ነው፤ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፣ንጉሡ፤ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣የሠላም ባለቤቱ፣ጸጥታን ሰጪው፣ባሮቹን ጠባቂው፣. . ነው።›› [አልሐሽር፡23]

‹‹ጸጥታን ሰጪው›› . . በባሮቹ መካከል ጸጥታን፣በፍጥረታቱ ዘንድ ደህንነትን፣በመለኮታዊ ራእዩ እርካታን የሚያሰራጭ። ‹‹ከፍርሃትም ያረካቸውን [ጸጥታ የሰጣቸውን]፣›› [ቁረይሽ፡4]

‹‹ጸጥታን ሰጪው›› . . ምሉእ በሆኑ ባሕርያት፣በግርማ ሞገሱና በውበቱ ራሱን ያወደሰ፣መልእክተኞቹን ልኮ መጽሐፎቹን በታአምራትና በማስረጃዎች ያስተላለፈ፣የመልክተኞቹን መልክት እውነተኛነት በተአምርና በማስረጃ ያረጋገጠ።

‹‹ጸጥታን ሰጪው›› . . ታማኙ፣የፍጥረታቱ የበላይ ጠባቂ፣ተቆጣጣሪና ተመልካች የሆነ።

‹‹ጸጥታን ሰጪው›› . . ምንዳና ሽልማትን የማይቀንስ፣ቅጣትን የማይጨምር፣ለትሩፋትና ችሮታውን ለመለገስ፣ለደግነትና ለቸርነት ከማንም በላይ ተገቢ የሆነ።

‹‹ባሮቹን ጠባቂው›› . . የተሰወሩ ነገሮችንና ልቦች የደበቁትን የሚያውቅ፣ነገሮችን ሁሉ በዕውቀቱ ያካበበ።

‹‹ባሮቹን ጠባቂው›› . . ባሮቹን በበላይነት የተቆጣጠረ፣አንበርክኳቸው በሥልጣኑ ስር ያደረገ፣የተንከባከባቸውና ድርጊቶቻቸውንና ሁኔታዎቻቸውን ያወቀ፣በዕውቀቱ ያካበባቸው፣ማንኛውም ነገር ለርሱ ገርና ቀላል የሆነ፣ለማንኛውም ነገር አስፈላጊው የሆነ። ‹‹የሚመስለው ምንም ነገር የለም፤እርሱም ሰሚው ተመልካቹ ነው።›› [አልሹራ፡11]

እርሱ ጸጥታን ሰጪው፣ባሮቹን ጠባቂው አላህ ነው።

   
Subscibe