ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ . .
    face
  •   
  •  
ያዡ ለቃቂው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ . .

እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ ነው . .

በልዕልናው የተቀደሰ፣ውዳሴው የላቀ፣ጸጋዎቹ የገዘፉ . . ‹‹እርሱ አላህ ነው፤ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፣ንጉሡ፤ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣የሠላም ባለቤቱ፣ . . ነው።›› [አልሐሽር፡23]

የመላእክትና የአልሩሕ ጌታ የሆነው ጥራትና ቅድስና ተገባው . . ከጉድለት ሁሉ የጠራው እውነተኛው ንጉሥ ላቀ።

‹‹እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ ነው›› . . ከእንከንና ከማንኛውም ጉድለት፣ለርሱ ቅድስና ተገቢ ካልሆነ ማንኛውም ባሕርይ የጠራ።

‹‹እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው ነው›› . . በምሉእነት፣በውበትና በግርማ ሞገስ ባሕርያት የሚገለጽ፤ከነውርና ከጉድለት ሁሉ የጠራ፤እርሱን የሚመስል ምንም ነገር የሌለ፣አቻም ሆነ አንድም ብጤ የሌለው፣ከርሱ ምሉእነት በላይ ምሉእነት የሌለ፣ማንምና ምንም ከስሞቹና ከባሕርያቱ ዲካ የማይደርስ።

‹‹እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው ነው›› . . ልቦች ያጠሩት፣ተስፋዎች ሁሉ በርሱ ላይ የተንጠለጠሉ፣አንደበቶች በምስጋና ያጠሩትና ዘውትር የሚያወድሱት።

‹‹ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣የሠላም ባለቤቱ›› . . ከጉድለት ባሕርያት ሁሉ የጠራው ኃያል፣ከፍጥረታቱ ከአንድም ጋር ከመመሳሰል የላቀ፣ከነውር ሁሉ ፍጹም የጠራ፣በምሉእነቱ ማንምና ምንም እርሱን ከመምሰል ፈጽሞ የራቀ።

‹‹እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው ነው›› . . የበረከትና የጸጋዎች፣የትሩፋትና የውዳሴ ባለቤት የሆነ፣በረከቶች ከርሱ ወደርሱ የሆኑ፣ባሮቹን የሚባርክ በረከት፣የሻውን ጸጋና በረከት በማፍሰስ የሚባርካቸው።

እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ ነው . .

   
Subscibe