አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው . .
    face
  •   
  •  
የፍጥረታት ሁሉ የበላይ፣ትልቁ፣ታላቁ፣ባለ ግርማ ሞገሱ አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው . .

እርሱ የሁሉ መጠጊያ አላህ ነው . . ‹‹በል፦ እርሱ አላህ አንድ ነው። (አላህ) የሁሉ መጠጊያ ነው።›› [አልኢኽላስ፡1-2]

‹‹የሁሉ መጠጊያ›› . . በስሞቹና በባሕርያቱ ምሉእ የሆነ፣ጉድለትም ሆነ እንከን የማይደርስበትና የሌለበት።

‹‹የሁሉ መጠጊያ›› . . ፍጥረታት ሁሉ ከርሱ የሚፈልጉ እርሱ ግን ከማንም ምንም የማይፈልግ፣በራሱ ብቻ የተብቃቃ። ‹‹የሚመግብ፣የማይመገብም ሲኾን፣››[አልአንዓም፡14]

‹‹የሁሉ መጠጊያ›› . . በእርሱነቱ በስሞቹ በባሕርያቱና በተግባራቱ ፍጹማዊ ምሉእነት ያለው በመሆኑ፣ፍጥረታት ሁሉ ለሁሉም ፍላጎቶቻቸውና ለችግሮቻቸው የርሱን ረድኤትና እገዛ የሚጠብቁ።

‹‹የሁሉ መጠጊያ›› . . አቀናባሪ ጌታ፣ያሻውን የሚፈጽም ፍጹማዊ ባለቤት።

‹‹የሁሉ መጠጊያ›› . . ልቦች ሁሉ ለጉዳዮቻቸውና ለችግሮቻቸው እርሱን ሲማጸኑ የሚሰጣቸውና የማይከለክላቸው። ሲለምኑት የሚሰማቸውና ችግራቸውን የሚያስወግድላቸው። ከርሱ የራቁት ሲጠሩት ሰምቷቸው ግንኙነቱን መላልሶ የሚቀጥልላቸው። የፈሩትንና የተሸበሩትን የሚያረጋጋና የሚያጽናና። በርሱ ላይ ተስፋ የጣሉትን ከግባቸው የሚያደርስ። አደጋ የተጋረጠባቸውን ነጻ የሚያወጣ። ባሮቹን በአምልኮው ሲተጉ ከፍ የሚያደርጋቸው።

‹‹እርሱ የሁሉ መጠጊያ አላህ ነው . .

   
Subscibe