እዝነተ ረቂቁ አላህ . .
    face
  •   
  •  
በጣም ቅርቡ  አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

እዝነተ ረቂቁ አላህ . .

እርሱ እዝነተ ረቂቁ አላህ ነው . . ‹‹ጌታዬ ለሚሻው ነገር እዝነቱ ረቂቅ ነው፤›› [ዩሱፍ፡100]

‹‹እዝነተ ረቂቁ›› . . ፍጡራንን እርስ በርሳቸው እንዲተዛዘኑ፣ እንዲተሳሰቡና እንዲዋደዱ ያደረገ እዝነተ ረቂቅ ጌታ።

‹‹እዝነተ ረቂቁ›› . . ረቂቅ ዕውቀቱ ምስጢራትንና ስውር ነገሮችን ሁሉ ያካበበ። ግልጽና ድብቁን ሁሉ የሚያይ። ለምእመናን ባሮቹ እዝነተ ረቂቅ የሆነ። ባላሰቡትና ባልገመቱት መንገድ በእዝነተ ረቂቅነቱና በቸርነቱ የሚጠቅማቸውን ሁሉ የሚያደርስላቸው።

‹‹እዝነተ ረቂቁ›› . . የተትረፈረፈ ስጦታና ችሮታ የሚለግስ ቸር አምላክ።

‹‹እዝነተ ረቂቁ›› . . ለባሮቹ ርኅሩህ የሆነ። ‹‹አላህ በባሮቹ ርኅሩህ ነው፤›› [አልሹራ፡19]

ለዛሬው የዱንያ ሕይወትና ለመጪው የኣኽራ ሕይወታቸው ጠቃሚ የሆነውን የሚሰጣቸው፤ለየዱንያና ለኣኽራ ሕይወታቸው ጎጂ የሆነውን ሁሉ የሚከለክላቸው።

እዝነተ ረቂቁ . . ዓይኖች አያዩትም፤እርሱ ግን ዓይኖችን ያያል። ‹‹ዓይኖች አያገኙትም፤(አያዩትም)፤እርሱም ዓይኖችን ያያል፤እርሱም ርኅራኄው፣ረቂቁ፣ውስጠ ዐዋቂው ነው።›› [አልአንዓም፡103]

‹‹እዝነተ ረቂቁ›› . . የሁሉንም ነገሮች ድብቅ ምስጢር የሚያውቅ፣ረቂቅ ሥራዎችን ሁሉ የሚቆጣጠር፣ቀንም ሆነ ማታ ምንም ነገር ከርሱ የማይሰወር፣የባሮቹን ጥቅሞች ጥቃቅኑንና ውስብስቡን ሁሉ የሚያውቅና የሚያዝንላቸው።

‹‹እዝነተ ረቂቁ›› . . ነገሮችን ሲወስን ለባሮቹ የሚራራ፣ወሳኔውን ሲያስተላልፍ ረድኤቱን የሚቸራቸው። ችግር ሲጠና እና መከራ ሲበረታ የመፍትሔ በሮችን የሚከፍትላቸው፣ነገሮች ሲወሳሰቡ የሚያገራላቸው።

እርሱ እዝነተ ረቂቁ አላህ ነው . .

   
Subscibe