አንዱ ብቸኛው አላህ . .
    face
  •   
  •  
ልመናን ተቀባዩ አላህ . . .

Icreasefontsize decreasefontsize

አንዱ ብቸኛው አላህ . .

እርሱ አንዱ ብቸኛው አላህ ነው . .

በአንተነትህ አንድ የሆንከው፣በስሞችህም አንድ የሆንከው፣በባሕርያትህም አንድ የሆንከው አላህ ሆይ!

የልቦና ፍጹምነትን፣ፍቅርህንና የተስፋ ቃልህን ትለግሰን ዘንድ እንለምንሃለን . . አንተ ብቸኛው፣የሁሉ መጠጊያ የሆንከው ሆይ!

‹‹ብቸኛው›› . . በእርሱነቱ (በዛቱ)፣በስሞቹና በባሕርያቱ አንድና ብቸኛው የሆነ፤አቻ አምሳያም ሆነ ተነጻጻሪ የሌለው። ‹‹ለርሱ ሞክሼን ታውቃለህን?››[መርየም፡65]

‹‹ብቸኛው›› . . አምልኮት በሚገባው አምላክነቱ አንድ ብቻ የሆነ፤ከርሱ በቀር በእውነት የሚመለከ ሌላ አምላክ የሌለ፤ይብዛም ይነስ ከዕባዳ ለርሱ ብቻ እንጂ ምንም ነገር ለማንምና ለምንም የማይዞር።

‹‹አንዱ ብቸኛው›› . . በሁሉም ምሉእ ባሕርያቱ አንድ የሆነ፣በዚህ ምንም ሸሪክና ተጋሪ የሌለው። ባሮቹ በእሳቤ በአንደበትና በተግባር ለፍጹማዊ ምሉእነቱና ለአንድ ብቸኛ አምላክነቱ ዕውቅና በመስጠት እርሱን ብቻ የሚግገዙት።

‹‹ብቸኛው›› . . የፍጥረታት ሁሉ ብቸኛው ግብ፣ብቸኛው ተመላኪ ጌታ፣ልቦች ይህንኑ በፍጹምነት የሚመሰክሩለት፣እይታዎች የሚንጠለጠሉበት።

‹‹አንዱ ብቸኛው›› . . አላህ ﷻ ባሮቹን አንድነቱንና ምንም ሸሪክ የሌለው አምላክ የመሆኑን እምነት የተፈጥሯቸው አካል ያደረገ፣እርሱን ትቶ ፊቱን በአምልኮ ወደ ሌላ ያዞረ ተሳክቶለት፣ከርሱ በቀር ሌላ ያመለከ ታድሎ የማያውቅ፣ሌላን ከርሱ ጋር ያጋራ ሁሉ ፍጻሜው ውድቀት ብቻ የሆነ።

እርሱ አንዱ ብቸኛው አላህ ነው።

   
Subscibe